Dersom døren ikke responderer på betjening så må det kjøres en omstart av døren. Dette gjøres ved å trekke ut stikkontakten til PoE adapteren som strømforsyner døren. Dette er en liten adapter som er koblet til en

stikkontakt, og er vanligvis plassert i nærheten av din router/hjemmesentral. Når du har trukket ut stikkontakten så lar du den være ute i et par minutter før du kobler til igjen.Eksempel bilde PoE adapter: