Dersom du har forslag til forbedringer eller endringer som vil gjøre tjenestene bedre for deg og alle våre andre kunder så kan forslag meldes inn ved å registrere en sak på våre Support sider.

Registrer da saken ved å benytte "Forbedring" i emnefeltet.