For grunninnstilling kan tilluftventilenes ventilkjerne åpnes 5 – 7 omdreininger fra stengt stilling, og låses med sentermutter. Avtrekksventilenes ventilkjerne åpnes 10 omdreininger fra stengt stilling, og låses med sentermutter. For tilpassing av luftmengder til hvert enkelt rom kan innstilling av ventilene skje iht. innreguleringsskjema beregnet ved prosjektering, alternativt ved innregulering iht. luftmengdemåling med utstyr spesielt beregnet for dette.