Boliger ventileres primært for å:

  • Oppnå god luftkvalitet. Dvs. at luften skal oppleves som frisk og behagelig, samt ikke bidra til helseplager
  • Unngå fuktskader i bygningene i form av mugg og soppskader, samt eventuelt andre ugunstige forhold

Ventilasjonsanlegget skal altså sørge for god luftkvalitet i boligen, men bidrar i liten grad til regulering av romtemperaturen. Dette gjelder både mht. oppvarming og kjøling.
For regulering av romtemperaturen kreves betydelig større luftmengder enn det som benyttes ved boligventilasjon.