Boliger ventileres primært for å:

  • Oppnå god luftkvalitet. Dvs. at luften skal oppleves som frisk og behagelig, samt ikke bidra til helseplager
  • Unngå fuktskader i bygningene i form av mugg og soppskader, samt eventuelt andre ugunstige forhold

Tillufttemperaturen bør være noe lavere enn temperaturen i oppholdsrommene. Derved oppnås best komfort samt ventilasjons- og energieffektivitet.
Nødvendig ventilasjonsluftmengde bestemmes ved prosjektering av ventilasjonsanlegget. Boligens størrelse, antall og størrelse på våtrom og aktuell personbelastning er avgjørende i denne sammenheng.
Beregnede (prosjekterte) ventilasjonsluftmengder stilles inn (innreguleres) som beskrevet i ventilasjonsaggregatets montasjeanvisning.
Dersom boligens ventilasjonsluftmengder ikke er beregnet, bør minimum 0,5 luftvekslinger
velges som normalventilasjon. Dette beregnes ved å multiplisere boligens boligareal med etasjehøyde og dividere på 2. (1 m3 /h ~ 0,28 l/s). Eks.: Boligareal = 150 m2 og etasjehøyde = 2,4 m gir behov for normalventilasjon på 180 m3 /h. Dvs. ca. 50 l/s