Villavent ventilasjonsaggregat er utstyrt med effektiv varmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte. Aggregatet skifter automatisk mellom normaldrift med varmegjenvinning, og sommerdrift uten varmegjenvinning.
I en moderne bolig utgjør energibehovet til oppvarming av ventilasjonsluft en betydelig andel. Den effektive varmeveksleren i Villavent-aggregatet sørger for at mesteparten av denne energimengden gjenvinnes.
Ventilasjonsanlegget bruker energi til å transportere luft, men dette utgjør svært lite i forhold til energien som spares vha. varmegjenvinningen. Villavent aggregatene er utstyrt med moderne og svært energieffektive vifter. Strømforbruket til drift av viftene er avhengig av ventilasjonsanleggets størrelse og utforming, men ligger vanligvis mellom 40 – 70 W.