I en moderne bolig utgjør energibehovet til oppvarming av ventilasjonsluft en betydelig andel. Den effektive varmeveksleren i Villavent-aggregatet sørger for at mesteparten av denne energimengden gjenvinnes.
Normalt gjenvinnes 80 – 85 % av temperaturdifferansen mellom avtrekksluft og uteluft. For en bolig utgjør dette mellom 5000 og 10.000 kWh pr. år.
Villavent balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som ha størst betydning for redusert energibruk i nye boliger.