Villavent ventilasjonsaggregat er utstyrt med effektiv varmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte. Aggregatet skifter automatisk mellom normaldrift med varmegjenvinning, og sommerdrift uten varmegjenvinning.
Ved sommerdrift stoppes varmegjenvinningen slik at uteluften tilføres boligen uten å bli varmet opp av avtrekksluften.