Vennligst ta kontakt med vårt Kundesenter for bestilling av nye kort og deaktivering av de gamle. Dette kan gjøres ved å registrere en sak på support.smarlty.no eller å kontakte vårt kundesenter på 51 90 80 90.


Nye brikker koster 100,- pr stk.