Egne anvisninger for betjening og vedlikehold av ventilasjonsaggregatet, samt andre produkter som inngår i ventilasjonsanlegget må også følges.

NB: Ventilasjonsanlegget er dimensjonert for kontinuerlig drift på innstilling «NORMAL», og aggregatet skal bare stoppes for vedlikehold/ service.

Vedlikehold av Villavent-anlegg utføres normalt 3 – 4 ganger pr. år. Foruten generell rengjøring består vedlikeholdet av følgende:

  1. Bytte av avtrekks-/tilluftfilter 1 – 2 ganger pr. år, eller ved behov.
  2. Kontroll av varmeveksler (hvert 3. år).
  3. Kontroll av vifter (hvert 3. år).
  4. Rengjøring av tilluft- og avtrekksventiler (etter behov). Ventilene kan tas ut og rengjøres i varmt såpevann (ventilene må ikke ombyttes).
  5. Kontroll av friskluftinntak (min. 2 ganger pr. år). Løv og annet smuss kan feste seg på risten for friskluftinntaket og redusere kapasiteten. Risten bør derfor kontrolleres, og ved behov rengjøres vha. børste e.l.
  6. Kontroll av kanalanlegg (hvert 5. år). Kanalanlegget kan etter lengre tids bruk, og selv med regelmessig bytte av filtre, bli belagt med støv som kan redusere anleggets kapasitet. Kanalene bør derfor rengjøres/byttes en gang iblant. Stålkanaler kan rengjøres med trekkebørste, vann og såpe gjennom åpninger for ventiler, eller spesielle renseluker (om levert). NB! I tillegg bør takhatt kontrolleres årlig, og rengjøres ved behov.