Villavent ventilasjonsaggregat er utstyrt med effektiv varmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte også når det er kaldt ute.
Moderne boliger har ingen naturlig utlufting. Tilstrekkelig ventilasjon er spesielt viktig i den kalde årstid, når «naturlig» ventilasjon i form av vinduer i luftestilling etc. er minimal.
Lav luftmengde kan medføre redusert luftkvalitet, fuktskader og fare for kjemisk sverting («Heksesot»).

NB: Ventilasjonsanlegget er dimensjonert for kontinuerlig drift på innstilling «NORMAL», og aggregatet skal bare stoppes for vedlikehold/ service.

Ved langvarig fravær (ingen fuktproduksjon) kan evt. luftmengden reduseres. I så fall må luftmengden økes tilsvarende resterende del av året, slik at gjennomsnittlig luftskifte tilsvarer dimensjonerende kapasitet.