Ved behovsstyrt ventilasjon reguleres ventilasjonsanleggets kapasitet iht. luftkvalitet, personbelastning etc. Reguleringen kan skje automatisk. I næringsbygg (med relativt store ventilasjonsluftmengder) kan luftmengdene reduseres ved fravær. I boliger er ventilasjonsluftmengdene så lave at det kun er aktuelt med evt. økning av luftmengder ved større personbelastning etc.