Et filter som ikke byttes vil etter hvert bli tett av forurensing/partikler i luften. Tette filter vil medføre at ventilasjonskapasiteten reduseres, samtidig som energibruken til transport av ventilasjonsluft øker. Redusert ventilasjon kan medføre fare for helsemessige plager og bygningsmessige skader. Et forurenset tilluftfilter kan dessuten redusere kvaliteten på tilluften.