Villavent-aggregatene er utstyrt med effektive og veldimensjonerte filter. Vanligvis er det tilstrekkelig å bytte filter 1 gang pr. år. Ved spesielt forurenset uteluft kan det være nødvendig å bytte filter oftere.