Ventilasjonsanlegget er dimensjonert for kontinuerlig drift på innstilling «NORMAL», og aggregatet skal bare stoppes for vedlikehold/ service.

Ved langvarig fravær (ingen fuktproduksjon) kan evt. luftmengden reduseres. I så fall må luftmengden økes tilsvarende resterende del av året, slik at gjennomsnittlig luftskifte tilsvarer dimensjonerende kapasitet.