Smartly-app’en har en egen logg hvor en finner oversikt over viktige hendelser på ditt Smartly-anlegg. Her vil en også finne eventuelle alarmer fra ventilasjonssystemet. Loggen finner du under MENY->VARSLER.