Hvis du har logget på app’en og du ikke får opp ikon for å «Ventilasjon» under «Snarveier» på app’ens startside så er din Smartly smarthusløsning ikke korrekt satt opp. Kontakt installatør ansvarlig for installasjon for å få korrigert dette.