For at app’en skal fungere med styring av Auto-mode så må funksjonaliteten være konfigurert på ventilasjonsaggregatet. Hvis automode kan startes fra ventilasjonsanleggets display, og setting vedvarer (dvs ventilasjonsanlegg ikke «hopper» tilbake til vanlig modus), så er dette konfigurert. Du kan eventuelt se i brukerveiledning for ventilasjonsanlegget eller kontakte forhandler for å få hjelp til å få satt opp dette.