Denne feilmeldingen indikerer at en bruker feil brukernavn/passord.
Vennligst dobbelsjekk at email er skrevet korrekt, og skriv inn passord på nytt.
Hvis email er riktig, så er det sannsynlig at passordet er feil. Resett passordet ved å trykke på «glemt passord».
HUSK: For å komme tilbake til Smartly Appen fra webleseren kan en lukke fanen øverst i webleseren. Denne vil da lukkes og man blir tatt tilbake til Smartly App.