Etter at filteret er byttet på alarmen «resettes». For nærmere informasjon om dette, se bruk- og vedlikeholdsanvisning for din Villavent-modell.