Når ventilasjonssystemet går ut av boostmodus gir den beskjed om dette til app’en som da vil sette boost-knappen i «av»-posisjon. Hvis den ikke gjør dette, tyder det på at det er problemer med kommunikasjonen mellom ventilasjonssystemet og app’en.

  • Test at kommunikasjon fra app til ventilasjonssystem: Sjekk at ventilasjonshastigheten endrer seg på ventilasjonssystemet når dette endres i app’en. Hvis dette feiler, sjekk FAQ for denne type problem.
  • Test av kommunikasjon fra ventilasjonssystem til app: Sjekk at ventilasjonshastigheten endrer seg i app’en når dette endres på ventilasjonssystemet. Hvis dette feiler, sjekk FAQ for denne type problem.