Sjekk at riktig bruker er logget på den aktuelle telefonen.

F.eks hvis det er lagt til to ringeknapper: Ola og Kari, da må Ola og Kari ha hver sin Smartly konto og de må være logget på hver sin enhet.