Døren har gått over til batteridrift, og spenningen i batteriet er for lav til å drive panelet.

  1. Sett et standard 9V-batteri mot polene nederst på utsiden av panelet
  2. Tast PIN og lås opp døren
  3. Sjekk tilkoblingen mellom PoE-adapteret og døren, og påse at PoE-adapterets strømledning er koblet til en stikkontakt

Hvis alle tilkoblinger er i orden, men problemet fortsatt ikke er løst, kan det skyldes at kontakten i karmoverføringen har løsnet.

  1. Skru ut karmoverføringen
  2. Sett kabelen fra PoE-adapteret rett i karmoverføringen for å isolere feilen