Etter bruk av NorDan Oppsett App eller oppdatering av SmartDørens programvare kan det i sjelden tilfeller forekomme at Master-PIN ikke fungerer.

Ny kode kan legges inn via Smartly MinSide, under Tjenester/SmartDør. Hvis dette ikke hjelper, kontakt Kundeservice på 51 90 80 90.