Dette kan oppstå om batteriet har for lav spenning.

Følg stegene under:

  1. Ta av panelet på innsiden. Det er to små skruer øverst.
  2. Ta ut batteriene
  3. Skru av og på strømtilførselen ved å ta strømmen til PoE-adapteret og sette den tilbake

På bakgrunn av problemer forårsaket av lav spenning på batteri montert i døren anbefaler NorDan at det ikke installeres nye batterier, men at man lar batteri være ute. Et 9V batteri kan da benyttes som backup.