Hvis ditt boligselskap allerede har en ladeløsning fra Smartly, så må du ta kontakt med styret i boligselskapet først slik at du får informasjon om deres rutiner for anskaffelser av lader og abonnement.

For å få et abonnement på lading ta kontakt med vårt kundesenter på 51 90 80 90, eller fylle ut skjemaet på vår webside; Bestilling abonnement for lading.