• App i Appstore og Googleplay for start og stopp av lading
  • Registrering og oversikt over faktisk forbruk av strøm
  • Faktura/trekk på kredittkort for forbruk
  • Overføring av penger for forbruket til boligselskapets konto
  • Tilgangskontroll av laderne
  • Rettferdig fordeling av energikostnader
  • Overvåking og drift av anlegget
  • Optimal energistyring av anlegget
  • Kundesenter 24/7
  • Tilgang til oppdateringer for forbedringer av tjenesten