Prisen på abonnementet består av en fast månedspris som dekker det administrative med anlegg, fakturering, support og drift. 


Se artikkel for mer informasjon: Hva får jeg i et abonnement for lading?


I tillegg kommer pris på forbruk av energi. Det er styret i boligselskapet som setter prisen på hva energien skal koste og hvordan den skal avregnes, om det er pr lading, pr kWh eller annet.