Prisen på abonnementet består av en fast månedspris som dekker det administrative med anlegg, fakturering, support og drift. 


Prisen på abonnementet er avhengig av avtalen som er inngått mellom Smartly og Sameiet/Borettslaget og er avhengig av flere faktorer som f.eks størrelse, betalingsmodell osv. For pris på abonnement i ditt sameie så vil styret ha avtalepris. Alternativt så kan du sende en forespørsel til support@smartly.no med informasjon om hvilket sameie du bor i så kan vi finne prisen som gjelder 


Se artikkel for mer informasjon: Hva får jeg i et abonnement for lading?


I tillegg kommer pris på forbruk av energi. Det er styret i boligselskapet som setter prisen på hva energien skal koste og hvordan den skal avregnes, om det er pr lading, pr kWh eller annet.