Prisen på abonnementet vil variere basert på energiandel. Det er styret i sameiet som setter hvor stor energiandelen skal være basert på forbruk på ladestasjonene i sameiet.