En energiandel er en del av abonnementet som dekker forbruket av strøm. Energiandelen betales uavkortet tilbake til borettslaget/sameiet. Energiandelen settes av eier av ladeanlegget, men Smartly vil som en del av tjenesten levere laderapporter til eier. Laderapporten gir eier mulighet for å endre energiandel basert på det faktiske energiforbruket i ladeanlegget.