Det er ikke bindingstid på abonnementet. Ved oppsigelse vil avregningsperiode gå til siste dag i inneværende mnd.