• Se ledige ladestasjoner
  • Starte og stoppe lading av din elbil
  • Se status på lading
  • Tilgang på ladehistorikk
  • Registrere RFID brikke
  • Slette RFID brikke
  • Legge til kreditkort
  • Velge betalingsmåte
  • Se pris for lading og effekt
  • Lese Vilkår