Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å benytte ladestasjoner utenfor det sameiet som er knytte opp mot abonnementet.