Dersom du ønsker å begrense tilgangen til en kode eller nøkkelbrikke som finnes allerede, går du til «Brukere», velger «Nøkkelbrikker og koder» på brukeren som skal tidsbegrenses, og velger «Legg til tidsbegrensning».