Denne funksjonen forusetter et Basis abonnement.

Du kan legge til flere personer på ringeklokken ved å gå til siden «SmartDør» og velge navn i listene du finner under tittelen «ringeklokke». På ringeklokken kan du ha opptil tre personer. På individuell oppringing kan du velge opptil fem personer som hver blir synlige på dørens panel.