Panelet må vekkes til live ved å legge hånden på kodepanelet, like over NorDan-logoen. Mer enn én finger må berøre panelet.