Du ringer på ved å trykke på bjellesymbolet. Dersom døren er satt opp med individuelle ringeknapper vil skjermen vise opp til fem navn og tilsvarende nummer for å ringe til disse. Velg tallet for den aktuelle personen du ønsker på ringe på til. Dersom du ikke spesifiserer tall, ringer døren automatisk på til den/de som er definert på hovedringeknapp.