Hovedringeklokken ringer på til den/de som er satt opp på Hovedringeklokken på MinSide. Opp til tre brukere kan være definert inn her. Dersom døren er satt opp med personlig ringeklokke (krever Basis-abonnement) vil panelet vise opp til fem navn og tilhørende tall for å ringe direkte til disse brukerne når besøkende trykker på ringeklokke-knappen. Hvis ingen navn blir valgt innen 5 sekunder, ringes det til den/de som er satt opp på hovedringeklokken.