Smekklås låser døren automatisk så snart du lukker døren. Du kan skru av denne funksjonaliteten og velge å låse døren manuelt. Ved manuell låsing låses døren ved at man berører panelet fra utsiden. Det er også mulighet for å bestemme klokkeslett for når du ønsker at døren skal være låst. Eksempelvis kan døren settes opp slik at den låses automatisk klokken 23.00 og går over til smekklås frem til klokken 0800.