Om du skal kontakte Kundeservice (51 90 80 90) kan det være nyttig å ha serienummeret og IP til døren klart. Dette kan du få tilgang til på følgende måte:

  1. Åpne døren
  2. Trykk inn lås-knappen på innsiden av døren
  3. Tast inn Master-PIN (standard 1234 før døren er satt opp)
  4. Velg 9 fra menyen
  5. Serienummer og IP-adresse vises på skjermen