Smartly App - Betjening av ventilasjonsanlegg

Last ned app og logg på!

Smartly app lastes ned fra App Store eller Google Play. For å logge på app benytter du samme brukernavn og passord som du benytter på MinSide . Har du glemt ditt brukernavn eller trenger hjelp til å få tilsendt nytt passord, benytter du linkene du finner nederst på app’ens påloggingsside.


IMG_3430


Hovedside for styring av ventilasjon

Oversiktsbilde for styring av ventilasjon kommer en til ved å trykke på ikonet for Ventilasjon på app’ens startside, under «Snarveier».


IMG_3408


Styring av viftehastighet

Styring av viftehastighet gjøres ved å trykke på ikon for ønsket viftehastighet. Når ønsket viftehastighet er oppnådd, vil ikon i app vise dette. Følgende viftehastigheter kan styres:
  • Lav – Kan benyttes ved langvarig fravær.
  • Normal - Gir nødvendig luftskifte.
  • Høy - Gir større luftskifte.
  • Auto – Aktiverer automatisk regulering av viftehastighet basert på luftkvalitet. NB! Ventilasjonsanlegg må være satt opp med denne funksjonen for at denne skal fungere.

IMG_3431


Styring av tillufttemperatur

Ventilasjonsanleggetet gir god luftkvalitet i boligen, men bidrar i liten grad til oppvarming eller kjøling av romtemperatur. Likevel kan det være ønskelig å regulere tilluftlufttemperaturen, for eksempel etter årstiden.


IMG_3381


Boost-funksjon

Dette aktiverer ventilasjonsanleggetets funksjon for «Forlenget drift», hvor du selv definerer en tidsperiode hvor ventilasjonsanleggetet skal kjøre med en bestemt viftehastighet. Funksjon for «Forlenget drift» defineres via ventilasjonsanleggets styringspanel, hvor hastighet må være satt til annet enn 0 minutt for at denne skal fungere.


IMG_3414


Sparing

Dette aktiverer ventilasjonsanleggetets innebygde sparefunksjon som bør benyttes ved langvarig fravær og redusert romtemperatur (f.eks. i fritidsboliger). Funksjonen gjør at ventilasjonsanlegget kjører optimalt med hensyn på energieffektivisering.


IMG_3381


Lagre innstillinger

Du kan selv lage egendefinerte scener ved å sette opp en ønsket innstilling, trykke lagre og velge om innstillingene skal lagres som «Komfort» eller «Sparing».


IMG_3432


Tidstyring

«Komfort» og «Sparing» kan benyttes til tidsstyring, og til Hjemme/Borte/Natt/På reise-modusene du finner på Smartly-app’en startside.


IMG_3433


Logg over alarmer

Hvis det oppstår alarmer på ventilasjonsanlegget så vil disse finnes i loggen i Smartly-app'en. Loggen finner du under MENY->VARSLER.


IMG_3437 IMG_3438