MinSide

Ved innlogging vil man bli presentert med tre hovedvalg på forsiden.

Denne veiledningen tar deg gjennom registrering av Nøkkelbrikker.
Nøkkelbrikke og kode

Trykk på «Ta i bruk nøkkelbrikke eller kode» for å legge til ny nøkkelbrikke.2 nøkkelbikke


PIN-kode eller Nøkkelbrikke

Du vil bli presentert med to valg for hvordan døren skal kunne låses opp:

1) Kun med PIN-kode
Kan benyttes til å opprette en PIN-kode til gjester eller håndtverkere.

2) Nøkkelbrikke og PIN-kode
Kan benyttes til personer som har nøkkelbrikke. Selv om man må legge inn PIN for nøkkelbrikker så er dette noe som kan slås av/på. Basert på innstilling på døren vil den da kreve nøkkelbrikke + PIN eller kun 

nøkkelbrikke.2A nøkkelbikke


Registrer nøkkelbrikke

Det er nå behov for å registrere nøkkelbrikken fysisk på døren.

Gjør som anvist på MinSide, gå til døren og sveip nøkkelbrikken over glasset nederst der RFID-symbolet befinner seg. Merk: Døren skal være lukket og låst.

Prøv gjerne flere ganger. Det vil nå ta ca 30 sekunder før brikken er registrert i Min Side, og du kan fortsette registreringen.

PIN for nøkkelbrikke

Legg inn egen PIN-kode for denne nøkkelbrikken. Det kan ikke brukes en PIN kode som er registrert på en annen bruker eller nøkkelbrikke.

Gi brikken et eget navn. F.eks Erik sin brikke

Angi hvilken av brukerne som er registrert som skal benytte brikken.

For å legge til bruker «trykk «+Ny bruker» – fyll så ut navn og telefonnummer.
Nøkkelbrikke registrert.

Du vil få bekreftelse på at registreringen var vellykket.Administrasjon av nøkler

Via menyen på MinSide kan du gå til Brukere for administrasjon av brukere, PIN og nøkkelbrikker.