MinSide

Ved innlogging vil man bli presentert med tre hovedvalg på forsiden.

Denne veiledningen tar deg gjennom registrering av PIN-koder.Nøkkelbrikke og kode

Trykk på «Ta i bruk nøkkelbrikke eller kode» for å legge til ny PIN kode.
PIN-kode eller Nøkkelbrikke

Du vil bli presentert med to valg for hvordan døren skal kunne låses opp:

1) Kun med PIN-kode
Kan benyttes til å opprette en PIN-kode til gjester eller håndtverkere.

2) Nøkkelbrikke og PIN-kode
Kan benyttes til personer som har nøkkelbrikke. Selv om man må legge inn PIN for nøkkelbrikker så er dette noe som kan slås av/på. Basert på innstilling på døren vil den da kreve nøkkelbrikke + PIN eller kun nøkkelbrikke.PIN-kode

1) Angi først PIN-kode du ønsker

2) Gi koden et valgfritt navn

3) Angi hvem som skal bruke koden. Her kan du velge fra listen av opprettede brukere, eller du kan velge «Ny Bruker» og legge til detaljene under.

4) Angi om PIN-koden skal være tidsbegrenset. Dette kan være nyttig dersom du gir koden til personer som ikke vanligvis har tilgang til husstanden.PIN kode registrert.

Du vil få bekreftelse på at registreringen var vellykket.Administrasjon av nøkler

Via menyen på MinSide kan du gå til Brukere for administrasjon av brukere, PIN og nøkkelbrikker.