De fleste Internett-leveradører tillater at du bruker en egen router. Da settes hjemmesentralen (router levert av Internett-leveradør) i bridge-modus. Når hjemmesentral er i bridge-modus kan man ikke lenger benytte hjemmesentralen for annet enn den nye routeren. Hvis du kobler flere enheter til denne, f.eks egen router og SmartDøren, vi disse bruke samme adresse og man vil oppleve at Internett eller SmartDør fungerer, av og til vekselvis, da de vil konkurrere om samme adresse.

Ved bruk av egen router er det derfor viktig at SmartDør kobles til denne, og ikke til hjemmesentralen – selv om denne har ledige porter. Se skissen under: