Hent ned installasjonsappen

Velg Apple Store eller Google Play for Andriod basert på hvilket system din telefon kjører.


App for Apple produkter


App for Android  produkter


Før du fortsetter anbefaler vi at du har passord til ditt trådløse Internett klar for hånden, da du kan bli bedt om å benytte dette i denne veiledningen.Verifiserer tilkobling

I noen tilfeller kan man oppleve forsinkelse, bildet vil da vise til det er opprettet kontakt mellom dør og telefon.

Hvis det ikke oppnås kontakt vises installasjonsveiledning som forklarer hvordan sette opp og koble til dørens Wi-Fi. Dette Wi-Fi benyttes kun for installasjon og oppsett av døren og skal benyttes selv om døren er kablet.Ved oppstart av App

Swipe for å begynne innstallasjonsveiledningen. Denne viser de samme bildene som steg 4-8 i denne guiden.
Oppsett av aksesspunkt

Følg instruksjonene i de følgende stegene for å sette opp og koble døren til Internett.

Dersom døren ikke oppnår tilgang starter første steg av prosessen igjen.
Låseknapp på døren

Åpne døren og trykk på låseknappen på baksiden.Master PIN

Tast inn master PIN.

Master PIN er standard satt til: 1234Starte Wi-Fi for oppsett

Tast 7 for å starte Wi-Fi oppsett.

Dette er dørens Wi-Fi som benyttes i installasjonsprosessen, og skal benyttes selv om døren er kablet til Internett.
Velg SMART DØR Wi-Fi

1. Gå til innstillinger på din telefon. Trykk på Wi-Fi innstillinger.

3. Velg Smartdørens Wi-Fi. Dette starter oftest med dørens serienummer. NB! Døren kan bruke opptil 2 minutter til å opprette dette første gang.

4. Åpne NorDan SmartDør appen på telefonen når du har koblet telefonen til dørens Wi-Fi.

Dersom det ikke oppnås kontakt vil stegene måtte gjentas, startes ved å trykke på låseknappen bak på døren.Bytte Master PIN

Nå skal vi opprette en ny Master PIN.

Denne bør være personlig, da koden kan benyttes til å åpne døren din.

OK knappen er grået ut dersom du ikke har tastet lik Master PIN to ganger.

Dersom du ønsker å se tallene du taster inn fremfor stjerner, kan du huke bort «skjul passord».Koble til nettverk

Dersom du har kablet døren din med Ethernet tilkobling, velger du «Ethernet».

For å sette opp trådløst Intertett (Wi-Fi), trykker du på Wi-Fi symbolet.
Koble til nettverk – velg Wi-Fi nettverk

Nå skal du velge hvilket Wi-Fi nettverk du vil benytte.

Appen vil vise de trådløse nett som er tilgjengelig for døren. Det er anbefalt å benytte et nettverk man selv har mulighet for å administrere.

Døren vil ha behov for å få informasjon om Wi-Fi passordet. Dersom dette endres i fremtiden må installasjonen gjentas.
Koble til nettverk – tast inn passord

Her taster du inn passord på det nettverket du har valgt at døren skal kommunisere på. Koden på bildet er til illustrasjon.

Dersom du ønsker skjule passordet i appen når du taster inn, kan du huke av «skjul passord».
Døren kobler seg opp

Døren vil nå skru av sitt eget Wi-Fi nettverk som du koblet til tidligere og koble seg på det trådløse nettverket du har angitt.
Sjekk lys

Sjekk det øverste lyset på baksiden av døren.

Dette  blinker når tilkoblingen verifiseres. Ved første gangs installasjon kan også programvaren oppdateres i dette steget. Dette kan ta litt tid.

Når det øverste lyset er slukket er døren din koblet til Internett, og du kan gå videre i installasjonen.

Dersom det fortsatt lyser, er den ikke koblet til.

Det vil da være nødvendig å forsøke å koble på nettverket en gang til.

Start derfor på begynnelsen av veilederen igjen.

Dersom problemet ikke lar seg løse, vennligst kontakt vår døgnåpne kundeservice på tlf 51 90 80 90.
Opprette Bruker

For å logge inn på Smartly, som benyttes for å styre døren, trenger du en bruker. Dersom du er Altibox kunde fra Lyse kan du benytte dette brukernavnet og passordet for å logge inn.

Dersom du er Altibox kunde fra en annen leverandør enn Lyse, må du inntil videre benytte en annen e-post adresse enn den som er registrert på ditt kundeforhold idag. Du må derfor opprette ny bruker ved å trykke «Ny bruker?».
Opprette ny bruker

Fyll inn de etterspurte data for å opprette bruker.

MERK: Dersom du er Altibox kunde fra en annen leverandør enn Lyse, må du benytte en annen e-post adresse enn den som er registrert på ditt kundeforhold i dag.
Registrere dør – Gi døren et navn

Vi vil nå be deg om å gi et navn til døren din.

Standard forslag er Hovedinngang, men du kan endre dette slik du ønsker. Navnet vil være det som blir benyttet i Smartly appen senere.
Opprette bruker – feilsøking

Dersom du likevel er registrert som bruker, vil du få meldingen «Bruker finnes allerede, vennligst logg inn».
Innlogging – flere adresser

Dersom du er registrer med flere adresser på din bruker vil du bli bedt om hvilken døren tilhører.
Gratulerer – døren din er online!

Vi vil nå be deg om å gå inn på minside.smartly.no for å legge inn hvordan du ønsker å benytte døren din.

Trykk «OK! Avslutt installasjon»

NorDan SmartDør appen kan nå avinstalleres fra din smarttelefon.

Du benyttes appen Smartly for å motta anrop, styre døren og for å få tilgang til logg.
Gratulerer med din nye dør!

Opplever du problemer, er vi bare en telefon unna, hele døgnet, hele året.

Ring 51 90 80 90 for å få bistand.

Vi håper du blir fornøyd!