Administrere brukere

For å administrere brukere, trykker du «brukere» i øverste hovedmeny.Brukere

Du er nå kommet til menyen for bruker-administrasjon.

De øverste feltene gir deg to valg:

– Opprette ny Bruker
– Gi en midlertidig kode

De nederste feltene gir deg mulighet for å endre informasjon på brukere som allerede er opprettet.

Denne gjennomgangen viser administrering av eksisterende brukere.
Informasjon om bruker

Ved å trykke på pilene inni menyene vil det åpne seg informasjon om brukeren. Disse kan skjules ved å trykke på pilene igjen.

Vi har følgende muligheter å endre på:
– Personalia
– Nøkklebrikker og koder
– Tilgang til Smartly App

I tillegg kan vi få informasjon over hvilke enheter brukeren besitter som har tilgangene.

Det også går an å slette brukere. Merk at det ikke er mulighet for å slette hovedbruker.