Metode for å oppgradere Smartly Styringspanel


Sørg for at displayet er på nett.

  • På Hjem-skjermen drar du med en finger ned fra øveste høyre hjørne. Det kan hende du må dra ned to ganger, dersom du bare får opp en liten statuslinje som viser batteristatus og klokke.
  • Du skal nå få opp en meny der du kan velge Innstillinger. Velg innstillinger
  • I menyen som nå kommer opp, må du bla deg ned til «System» menyen, og velge «Om…».
  • Inne i informasjon om enheten vises gjeldende versjon. Det er også et valg for systemoppdatering – velg denne.
  • Du får nå opp «Firmware oppdatering» med «Ny versjon finnes». Velg «Oppgrader» nederst i denne menyen.
  • Nå starter nedlasting av oppgraderingen (ette kan ta noe tid), og displayet vil restartes for å gjennomføre oppdateringen, og deretter starte opp som normalt med ny programvare installert.
Panelet skal nå starte på nytt, og du logger inn som vanlig når det har startet på ny.Her er en video som viser hele forløpet:

NB! Videoen viser oppgradering fra en lav verjson, en må da kjøre prosedyren flere ganger, 

de fleste vil ikke ha behov for å kjøre denne to ganger.